Targetowanie Dla Rynku Nieruchomości

Nieruchomości

Kontekst

Klient to firma dewoloperska specjalizująca się w rynku premium. Firma wykorzystywała Data Lake do zbierania i analizowania danych transakcji na rynku nieruchomości.

Klient potrzebował wsparcia w przygotowaniu kampanii marketingowej, która miała być kierowana do wąskiej grupy, najbardziej prawdopodobnych nabywców nieruchomości w nowych projektach deweloperskich.

Wykonaliśmy

Przeanalizowaliśmy historię transakcji na rynku nieruchomości oraz dotychczasowe zachowania zakupowe. Dane o nieruchomościach zostały wzbogacone między innymi informacjami na temat ich nabywców, z uwględnieniem danych ekonomiczne i społeczych. Stworzyliśmy model predykcyjny zdolny do identyfikacji potencjalnych klientów.

Rezultat

Zoptymalizowana kampania marketingowa, która pozwoliła klientowi skoncentrować wysiłki sprzedażowe na właściwych osobach z listy potencjalnych klientów.

Technology used
  • Data Lake
  • Python
  • Scikit
  • AWS