Konektor do Przemysłowego IoT

Przemysł energetyczny

Kontekst

Jeden z liderów w sektorze wytwarzania energii przyjaznej dla środowiska potrzebował skalującej się i ekonomicznej platformy do przetwarzania danych z farm wiatrowych. Firma posiadała już wewnętrzny, zamknięty system do gromadzenia danych z czujników, ale bez możliwości ich elastycznej analizy. Rozwiązaniem tego ograniczenia była stabilna i skalowalna integracja zamkniętego rozwiązania działającego na miejscu z platformą w chmurze.

Wykonaliśmy

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy konektor pomiędzy ekosystemem klienta a chmurą AWS. Rozwiązanie umożliwia gromadzenie danych, monitorowanie ich, budowanie zapytań oraz wizualizację danych „out of the box”.

Rezultat

Skalujące się i łatwe do rozbudowy rozwiązanie, które:

  • Łączy dane z zamkniętego systemu z chmurą AWS.
  • Monitoruje jakość i ilość danych napływających do chmury.
  • Otwiera możliwość analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem chmury.
Technology used
  • AWS
  • C#
  • Java
  • Python