Infrastruktura Predictive Maintenance

Przemysł wydobywczy

Kontekst

Jeden z liderów w branży wydobywczej utrzymuje dużą flotę wagonów, której używa do transportu rudy. Koła wagonów się zużywają i regularnie ulegają awarii, co powoduje kosztowne przestoje w pracy. Firma gromadzi liczne pomiary, które opisują pracę każdego koła, każdego wagonu. Klient potrzebował wiarygodnego modelu predykcyjnego, który pomógłby zaplanować przerwy serwisowe i ograniczyć przestoje spowodowane awariami wagonów.

Wykonaliśmy

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy model predykcyjny, który jest w stanie przewidzieć nadchodzące awarie w zadanym okresie czasu.

Rezultat

Wiarygodny model predykcyjny, który jednocześnie nie jest wymagający obliczeniowo. Dzięki temu może być skalowany do tysięcy kół i może pracować w czasie rzeczywistym.

Technology used
  • Python
  • scikit
  • AWS