Grafowa Baza Danych

Ochrona zdrowia

Kontekst

Flow Health tworzy platformę integrującą dostawców usług zdrowotnych z pacjentami w USA. Ze względu na dużą ilość danych, platforma wymagała skalowalnej, grafowej bazy danych, zdolnej do przechowywania milionów obiektów oraz miliardów relacji.

Wykonaliśmy

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy grafową bazę danych zbudowaną na AWS DynamoDB. Silnik baz danych stał się centralnym źródłem danych serwisu. Na potrzebę śledzenia modyfikacji dowolnego obiektu, baza danych obsługuje transakcje ACID oraz event sourcing.

Rezultat

  • Zbudowaliśmy skalujący się, rozproszony silnik grafowej bazy danych.
  • Używając AWS DynamoDB jako podstawy, zapewniliśmy dynamiczne skalowanie kosztów operacyjnych.
Technology used
  • GO
  • AWS DynamoDB
  • R
Schedule a call with our team