Badanie Snu W Warunkach Domowych

Zdrowie

Kontekst

Clebre to projekt realizowany przez Semantive, w ramach którego powstaje urządzenie medyczne do badania i diagnozowania problemów z oddychaniem w czasie snu, takich jak bezdech senny czy chrapanie.

Problemy z oddychaniem w czasie snu to duży, globalny problem. Około 25% dorosłych chrapie, 5-7% ma bezdechy. Problemy z oddychaniem dotykają wszystkich grup wiekowych, również dzieci, u których chrapanie może skutkować nieprawidłowym rozwojem fizycznym i neurobehawioralnym. Obecnie diagnozowanie tych zaburzeń rzadko opiera się na uznanych badaniach, takich jak badanie polisomnograficzne, czyli pełne, laboratoryjne badanie nocne. Najczęściej diagnostyka sprowadza się do rozmowy z pacjentem lub jego opiekunem. Jest to spowodowane tym, że pełne badanie nocne jest kosztowne, trudno dostępne, do tego jest wykonywane w laboratorium snu, co zaburza samą metodę badania. W konsekwencji chorzy często nie otrzymują prawidłowej diagnozy i leczenia lub są niepotrzebnie operowani.

Misją Clebre jest zmiana stanu rzeczy. Urządzenie Clebre będzie tanie, wygodne w użyciu, a samo badanie ma być łatwe i możliwe do przeprowadzenia w warunkach domowych. Dzięki temu, przewlekłe problemy z oddychaniem mogą być monitorowane w długim okresie czasu. Długi czas obserwacji, w powtarzalnych warunkach pozwala na wiarygodną diagnostykę oraz umożliwia dostosowanie oraz weryfikację leczenia problemów z oddychaniem, które jest złożone i długotrwałe.

Wykonaliśmy

  • prototyp czujnika bezprzewodowego,
  • algorytmy analizy sygnału,
  • aplikację na Androida,
  • serwer do analizy i zbierania danych.

Rezultat

Stworzyliśmy prototyp urządzenia do badania snu w warunkach domowych. Algorytm, który wyodrębnia spójne epizody oddechowe i klasyfikuje je za pomocą kombinacji sieci neuronowych. Rozwiązanie jest opatentowane w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Technology used
  • Python
  • Convolutional Neural Networks
  • TensorFlow
  • Keras
  • Horovod